...

Finał - 2024

My Energii Dużo Mamy, Zagrożenia Pokonamy…

Projekt

...
...
...
...
...
...

Edukacja

Edukacja ekologiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym. Projekt jest częścią kampanii społecznej mającej na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie ekologicznego zarządzania zużytym sprzętem, wspieranie osiągania wysokich wskaźników zbiórki oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie zużytych baterii i akumulatorów. Projekt ten skierowany jest do dzieci i młodzieży z regionu warmińsko-mazurskiego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zwyczajowo nazywany elektroodpadami lub elektrośmieciami, to grupa odpadów obejmująca między innymi elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy i medyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, automaty, czujniki, urządzenia pomiarowe itp.

Na całym świecie produkowanych jest rocznie ponad 40 milionów ton elektrośmieci i liczba ta stale rośnie. Produkowane urządzenia elektryczne i elektroniczne błyskawicznie się starzeją i często lądują na wysypiskach śmieci lub w lasach. Tymczasem szkodliwe związki z uszkodzonych sprzętów zanieczyszczają środowisko naturalne i tym samym nas samych. Zużyte sprzęty zawierają szkodliwe substancje, takie jak: rtęć, kadm czy ołów, których związki przenikają do wód, gleby i powietrza, a następnie kumulują się w roślinach i organizmach zwierząt. Spożywając skażoną żywność narażamy się na szereg chorób, w tym: uszkodzenie nerek, mózgu, bezpłodność, czy choroby nowotworowe. Oprócz szkodliwych substancji elektrośmieci zawierają również wiele cennych metali, takich jak złoto, srebro, miedź, aluminium, platyna, które mogą zostać z nich pozyskane w specjalnych zakładach zajmujących się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zapisz się

Formularz na zapisy zostanie uruchomiony od 20/06/2023 😊
Formularz na zapisy zostanie uruchomiony od 20/06/2023 😊
Formularz na zapisy zostanie uruchomiony od 20/06/2023 😊
Formularz na zapisy zostanie uruchomiony od 20/06/2023 😊
Formularz na zapisy zostanie uruchomiony od 20/06/2023 😊
Formularz na zapisy zostanie uruchomiony od 20/06/2023 😊

Błąd przy wysyłaniu wiadomości!